Kategórie

Núdzové svietidlá slúžia na osvetlenie únikovej trasy v prípade výpadku elektrickej energie, požiaru alebo inej havarijnej situácie. Núdzové svietidlá sa delia do základných dvoch kategórii a to svietiace pri výpadku a trvalo svietiace. V našej ponuke nájdete oba typy svietidiel, s rôznou úrovňov krytia IP a výkovom. Klasické žiarivkové svietidlá sme už nahradili s LED variantami, ktoré sú dnes dostupné v porovnateľnej cene ako predchodca (žiarivkové). Životnosť svetelných zdrojov sa rapídne predĺžila, pozornosť však treba dbať na zdroj napájania (batérie). Tieto je nutné v pravidelných intervaloch počas prevádzky testovať a v prípade že sa doba svietenia skráti pod požadovanú úroveť, je nutné batérie vymeniť. Štandardná záručná doba na batérie je 12 mesiacov. Na základe požiadavka Vám radi ponúkneme batérie s predĺženou životnosťou 3 až 5 rokov. Tieto batérie je nutné objednať samostatne.