Kategórie

Osvetlenie výbojkami ponúka univerzálnosť, vynikajúci výkon a spoľahlivosť vďaka energeticky úspornými a nákladovo efektívnymi výbojkami. Výbojky, tvorené štyrmi hlavnými skupinami (halogenidové, vysokotlakovo sodíkové, vysokotlakové ortuťové a nízkotlakové sodíkové), splňujú celú radu rôznych potrieb osvetlenia pre interiérové a exteriérové použitie.

Výbojky Sylvania sú charakteristické kvalitnými materiálmi, certifikovanou výrobnou technikou a najprísnejšími postupmi na riadenie kvality za účelom splnenia najvyšších noriem a zaistenie spoľahlivosti.